O Nas

ZPR Miropasz M. Wiczyński Sp. J. zajmuje się przetwórstwem drobiowych ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat.3, z których wytwarzane są przetworzone białka zwierzęce kategorii 3 (PAP) i tłuszcz paszowy.

Produkcja odbywa się w zakładzie, zlokalizowanym w Mirowicach przy ulicy Leśnej 4, koło Grójca i w zakładzie w Krasnymstawie przy ulicy Leśnej 13. Dobre lokalizacje zakładów pozwalają na bardzo szybki przerób surowca odbieranego od naszych klientów, co zapewnia bardzo wysoką jakość naszych wyrobów.

Surowiec przetwarzany w naszych zakładach jest materiałem niskiego ryzyka kategorii 3, który nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi lub zwierząt. Nasze zakłady zostały zatwierdzone przez powiatowego lekarza weterynarii do przetwarzania ubocznego produktu pochodzenia zwierzęcego kategorii 3.

Posiadamy wdrożony system kontroli jakości HACCP, który zapewnia utrzymanie stałego, wysokiego poziomu jakości przetworzonego białka i tłuszczu zgodnie z wymaganiami klientów oraz zapobiega zanieczyszczeniu PAP i tłuszczu ciałami obcymi (szkło, metal, kamienie, drewno i inne) i pleśniami podczas produkcji, przechowywania i transportu.

Naszymi klientami od wielu lat są największe firmy na świecie działające na rynku karm dla zwierząt domowych jak i wytwórnie pasz.

Posiadamy Certyfikat GMP + dla zakładów w Mirowicach i Krasnymstawie, jak również dla naszych cystern do transportu tłuszczy paszowych.

Jesteśmy członkiem SEDEX i postępujemy według kodeksu etyki ETI Base Code.

Oferta

  • ·         Poultry PAP, stabilized,

    ·         Poultry fat, stabilized.